กำหนดการ การแข่งขัน


Korat Powdurance Marathon 2019

ตารางเวลา การแข่งขัน


ประเภท

ระยะทาง

เวลาปล่อยตัว

ระยะเวลาการแข่งขัน

มาราธอน 42.195 กิโลเมตร 03.30 น. 6 ชั่วโมง
ฮาร์ฟ มาราธอน 21.10 กิโลเมตร 04.30 น. 4 ชั่วโมง
มินิ มาราธอน 10.55 กิโลเมตร 05.15 น. 3 ชั่วโมง
ฟัน รัน วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร 05.30 น. 2 ชั่วโมง
พิธีมอบรางวัล 08.00 น. เป็นต้นไป

ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน
850 บาท650 บาท550 บาท400 บาท
Register
Athlete List