เส้นทางการแข่งขัน


Korat Powdurance Marathon 2019

รายละเอียดเส้นทางการแข่งขัน


มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟ มาราธอน 21.10 กิโลเมตรมินิ มาราธอน 10 กิโลเมตรฟัน รัน 5 กิโลเมตรAthlete List