รางวัลการแข่งขัน


Korat Powdurance Marathon 2019

จำนวนรางวัล สำหรับการแข่งขัน ในแต่ระยะการแข่งขัน ประเภท ชาย/หญิง


มาราธอน ประเภท ชาย/หญิง

กลุ่มอายุ
ทั้งหมด
19-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
รวม
30,000 บาท
30,000 บาท
1 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 28,000 บาท
2 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 20,000 บาท
3 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 16,000 บาท
4 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 12,000 บาท
5 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 12,000 บาท
30,000 บาท 22,000 บาท 22,000 บาท 22,000 บาท 22,000 บาท 118,000 บาท

ฮาล์ฟ มาราธอน ประเภท ชาย/หญิง

กลุ่มอายุ
ทั้งหมด
19-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
รวม
20,000 บาท
20,000 บาท
1 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 25,000 บาท
2 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 20,000 บาท
3 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 15,000 บาท
4 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 10,000 บาท
5 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 10,000 บาท
20,000 บาท 16,000 บาท 16,000 บาท 16,000 บาท 16,000 บาท 16,000 บาท 100,000 บาท

มินิ มาราธอน ประเภท ชาย/หญิง

กลุ่มอายุ
ทั้งหมด
15-18 ปี
19-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
รวม
10,000 บาท
10,000 บาท
1 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 18,000 บาท
2 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 12,000 บาท
3 1,500 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 9,000 บาท
4 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 6,000 บาท
5 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 6,000 บาท
10,000 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 61,000 บาท

ฟัน รัน

กลุ่มอายุ
ทั้งหมด
รวม
รวม
ไม่เกิน 14 ปี
1 นมฟรี 1 ปี 10

**อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เหรียญรางวัล


ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน
850 บาท650 บาท550 บาท400 บาท
Register
Athlete List