ประเภทการแข่งขัน


Korat Powdurance Marathon 2019

ประเภทการแข่งขัน


ลำดับ

ประเภทมาราธอน

ประเภทฮาร์ฟมาราธอน

ประเภทมินิมาราธอน

ประเภทฟันรัน

1 ประเภททั่วไป ประเภททั่วไป ประเภททั่วไป ไม่มีการแข่งขัน
1 ประเภทกลุ่มอายุ ประเภทกลุ่มอายุ ประเภทกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน
ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน
850 บาท650 บาท550 บาท400 บาท
Register
Athlete List